Dronstad: Podzemlje

Na sam pomen rata, ljudi obično zamišljaju borbu prsa u prsa, juriš tenkova i rovove pune blata. Pojam rata danas označava borbu na nekoliko polja i u nekoliko dimenzija kao što su pomorske borbe za dominaciju nad okeanina, borbu u vazduhu za nebo, ali i borba koja uslovljava svemir i komunikacijske veze, internet i ekonomiju, … Continue reading Dronstad: Podzemlje